Anställa personal som egen företagare

, , Comments Off on Anställa personal som egen företagare

När ett företag går bra kan det börja bli aktuellt att tänka på att anställa någon. Det kan låta en ta hand om fler kunder och få företaget att växa ytterligare. Samtidigt kan det kännas oroligt att lämna över ansvar, även om det bara är delvis, och ha något annan som representerar en själv.

Bli arbetsgivare

När man arbetar för sig själv och är den enda på företaget kan det kännas som ett stort steg att bli arbetsgivare. Och det är det också. Så fort man anställer någon behöver man registrera sig hos Skatteverket för att betala ut lön till denne. Dock får inte make, maka eller barn under 16 år anställas, men de får vara delaktig i verksamheten. Det är också bra att kolla upp vad en anställd egentligen kostar för företaget. Men förutom det praktiska göromålen som tillkommer är det också viktigt att fundera på hur alla roller kommer att förändras och om man är redo för att anställa på ett emotionellt plan. När du behöver anställa är det för att du inte längre räcker till, men att anställda är inte detsamma som att klona sig själv. Din nya kollega kommer att komma in med egna styrskor, svagheter och motivationsfaktorer.

Nytt arbetssätt

Den som drivit eget företag men fortfarande tagit hjälp från exempelvis make eller maka har säkert lärt sig ett och annat om vikten av kommunikation i arbetet och fördelningen av arbetsuppgifter. Någon som dock aldrig gjort denna under sin tid som egen företagare kommer behöva förbereda sig på förändringar. När man inte längre sköter allt själv måste man se till att tydligt kommunicera arbetssättet och förklara vilka arbetsuppgifter den anställde kommer att ha. Överlämnandet av ansvar är något många egenföretagare har problem med i början, men det är något man behöver lära sig om verksamheten ska fortsätta fungera smidigt. Försök att leta kunskap och stöttning hos andra småföretagare som har liknande erfarenheter, kanske finns det något nätverk på din ort för småföretagare.

Förbered den anställde

Det är inte omöjligt att en hel del tål att förklaras när man tar in sin första anställd. Ta tiden i början att se till att personen i fråga får en bra förståelse för arbetet och allt därikring. Se över hur mycket som du insyn som du har möjlighet att erbjuda din nya kollega, generellt sett så är mer insyn ett bra verktyg för att skapa engagemang och förståelse för företagets utmaningar. Verksamheter som också kräver speciell utrustning, som verktyg eller liknande kommer mest troligt betyda att man måste skaffa ytterligare en uppsättning. Slutligen är det smart att se till att den anställde är rätt klädd om de ska representera företaget. Något som en namnskylt kan också vara värt att skaffa för en mer professionell look.