Företagets ekonomi och administration

, , Comments Off on Företagets ekonomi och administration

Har du startat ett företag, till exempel en snickarfirma och det går bra för företaget har du nog upptäckt att allt mer av din tid går åt till administrativa uppgifter.

Företagets ekonomi

För ett enmansföretag består ofta administrationen av att skriva offerter samt att hantera fakturor från kunder och leverantörer och är inte allt för betungande. Men om ditt företag växer och du har anställd personal kommer administration kring de anställda att uppta en hel del av din tid. Du kommer också att upptäcka att ditt företags största kostnader består av lönekostnader. Hur mycket en anställd kostar kan du enkelt räkna ut hos verksamt.se. Som du ser är det inte bara själva lönen du måste betala, det är också mycket annat som ingår.

Löneadministration

För att kunna betala ut korrekta löner måste du känna till en del om olika avtal, du måste kunna räkna ut semestertillägg och andra avtal, rapportera till skattemyndigheten och försäkringskassan samt skicka ut lönespecifikationer. Det här är mycket arbete och det tar mycket tid. Har du många anställda kanske du behöver anställa en administratör. Tycker du att kostnaden för ytterligare en anställd blir för stor kan du istället låta en redovisningskonsult sköta detta åt dig. Behöver du hjälp med detta eller med en del av löneadministrationen finns det en lönekonsult i Borlänge som kan hjälpa dig.

Fokusera

Många företagare startade en gång sina företag för att de tyckte om att till exempel snickra och för att de var bra på det. Undan för undan har dessa företagare istället kommit att bli administratörer i och med att deras företag vuxit med många anställda och många av dem tycker att detta är krångligt. Allt fler företagare väljer att ta hjälp med delar av administrationen, enligt Privata Affärer. Tycker du att det är krångligt och tidsödande att själv sköta företagets administration, låt då istället en löne- eller redovisningskonsult sköta hela eller delar av företagets administration. Fokusera istället på det du är bra på så mår både du och ditt företag bättre.