Automatisera företagets processer

, , Comments Off on Automatisera företagets processer

Alla som driver företag vill såklart att det egna företaget skall vara så effektivt, och därmed så också lönsamt, som möjligt. Ett enkelt och väldigt framgångsrikt sätt att uppnå detta är att automatisera företagets processer.

12036004-metalworking-cnc-milling-machine

Vad är processautomation?

Processautomation handlar kortfattat om att hjälpa industrier av olika slag att driva sina fabriker och anläggningar på ett effektivt och tryggt sätt. Detta görs med hjälp av datorer med specialkonstruerad programvara. Sensorer runt om anläggningen samlar in data och statistik om produktionen. Informationen skickas till datorerna där denna information sedan analyseras och bidrar till att man kan undersöka när och hur utrustningen producerar som mest och som bäst. Små justeringar kan leda till stora förbättringar. Då analysen av data automatiseras, och inte längre är beroende av manuella mänskliga bedömningar, kan produktionen effektiviseras avsevärt utan några större förändringar eller ingrepp. Mycket små justeringar kan leda till stora förändringar och förbättringar som i sin tur leder till en effektiviserad process, mer produkter och ökad lönsamhet.

Ärendehantering bör också effektiviseras

Med processer avses här inte bara rena fabrikprocesser. Även andra processer, såsom ärendehantering mår bra av att effektiviseras. Särskilt företag som arbetar med kundtjänst eller reparationer behöver vara säkra på att de gör rätt saker i rätt ordning, agerar på korrekt fakta och anpassar alla processer så att de matchar sina och kundernas behov.

Mer information

Svensk automations hemsida kan man läsa mer om automatisering och varför det är så värdefullt för företag. Svensk automation är en branschorganisation som sedan 2010 samlar företag i automationsbranschen. Man arbetar för att stärka branschen och medlemsföretagen genom att bevaka gemensamma frågor, informera och utbilda och utgöra en mötesplats för branschens medlemmar.