Syssla med det du gör bäst

, , Comments Off on Syssla med det du gör bäst

Som ägare för ett företag så bör du värdera din tid och fundera över hur denna kommer till användning på bästa sätt. Detta är med största sannolikhet inte att gå in och detaljstyra varenda liten process i företaget, utan att försöka se på helheten och ta de riktigt stora taktiska besluten.

Som ägare för ett företag så är det lätt att vara inne och peta och detaljstyra i alltför stor utsträckning, helst om man nyligen gått in i en expansionsfas och vuxit ifrån litet till ett medelstort företag. Tids nog bör du som ägare helt enkelt lära dig att släppa vissa bitar av ruljansen för att istället nyttja din tid på det du gör allra bäst, att sköta den övergripande strategin för företagets väg framåt.

Du bör alltså omprioritera dina arbetssysslor till att i betydligt större utsträckning försöka se på saker och ting ifrån ett övergripande perspektiv och göra sådana kopplingar som andra anställda har svårt att göra. Detta kräver självfallet kunskap om alla de olika avdelningarna (något som du med all säkerhet redan har) men också att man tar ett kliv bakåt från dessa på det handgripliga planet.

Tids nog kommer du ändå få möjlighet att samla input ifrån de olika avdelningarna och tillsammans med dessa fundera på möjliga optimeringsmöjligheter sett till de olika processerna. Dvs. du kommer aldrig riktigt att vara bortkopplad helt och hållet, om detta är någonting som oroar dig en aning.