Gå från enskild firma till aktiebolag

, , Comments Off on Gå från enskild firma till aktiebolag

Enskild firma och aktiebolag är de två vanligaste företagsformerna i Sverige. Och med god marginal dessutom. Står man inför en situation där det blir aktuellt att byta företags form kommer det troligtvis vara för att gå från enskild firma till ett aktiebolag.

Anledningen att gå från den ena till den andra kan vara olika för olika företagande. För somliga kan det vara så enkelt att det är mer praktiskt med aktiebolag när man har anställda. För andra kan det vara för att ekonomin blivit för jobbig att hantera då den privata ekonomin är tätt sammanvävd med den personliga. Det kan också vara en fråga om säkerheten man får av att företaget är sin egen juridiska person och företagsägaren inte längre är personligt ansvarig för alla skulder eller liknande. Det första steget är att anmäla registrering av den nya aktiebolaget och betala registreringsavgiften.

Men det kan hända att man behöver byta namn på företaget då detta måste kunna gälla i hela landet och inte bara där man först registrerade sin enskilda firma. Att flytta in företaget i bolag är rekommenderat att vänta med tills januari för att inte behöva deklarera för ett nytt år. I detta steg köper bolagets det gamla företagets tillgångar. Och så länge man gör det till marknadspris behöver man inte skatta för det. Detta kan inkludera betalningsansvar för företagets skulder. Efter detta går man igenom de vanliga stegen för att starta ett nytt aktiebolag.