Hög utbildning inte biljett till jobb

, , Comments Off on Hög utbildning inte biljett till jobb

Det är ofta man får höra att ”utbildning leder till jobb”. Men det gäller inte för alla.

2402151-job-interview-young-woman-with-business-team

Mats Hammarstedt (Professor i Nationalekonomi) säger i en intervju till SVT (Nov 2014) att skillnaden är mycket stor beroende på vilken etnisk bakgrund man har.

Av de som är födda i Sverige är det en mycket stor andel som får arbete om man har genomfört en eftergymnasial utbildning. Detta gäller även de personer som invandrat till landet från ett annat EU-land. I detta fall är nivåerna i stort sett lika.

Men för personer som kommer från Afrika eller Mellanöstern är chanserna betydligt mindre att få ett jobb. Idag är det ca 70% av de som kommit till Sverige med denna utbildning (från dessa världsdelar) som hittat sitt yrke.