Assistansyrken

, , Comments Off on Assistansyrken

Egentligen är ordet assistansyrke något missvisande. Assistans betyder att hjälpa någon och de flesta tjänsteyrken handlar om just detta. Det oavsett om det handlar om städning, byggnation eller limousinservice. Däremot finns det yrken som främst förknippas med assistans. Detta i vitt helt olika branscher.

3607878-multiethnic-group-of-businesspeople

Ekonomisk assistans

För den som har en affärsidé men inte vet hur man ska förverkliga den finns möjligheten att söka ekonomisk assistans. Det handlar om att få hjälp med det ekonomiska både gällande avtal, finansiering och att förädla produkten eller tjänsten. Att få hjälpen att kunna gå framåt helt enkelt.

Personlig assistans

Kanske det yrke som framförallt förknippas med assistansyrken. Personlig assistans beviljas av kommunen till personer som är i behov av fysisk eller psykisk hjälp under hela eller delar av dygnet. Men detta inte i sådan omfattning att de behöver bo på sjukhus eller ett speciellt boende. Personlig assistans är ett mycket brett yrke gällande arbetsuppgifter och hur många som utöver det. Här kan det vara allt från en 12-årig elev som har svårt att vara koncentrerad i skolan till en rullstolsburen person som har svårt att ta utföra vissa dagliga sysslor.

Vägassistans

Alla som har tecknat minst en halvförsäkring har något som kallas för ”Räddning” eller ”Vägassistans” i sin försäkring. Det innebär att man kan få hjälp av försäkringsbolaget för att bekosta bärgare om man är med om en olycka eller om bilen blir stående av andra orsaker. De som vill förbättra denna del i försäkringen kan teckna speciella assistansförsäkringar hos bärgningsbolag vilket gör att man lovas hjälp inom en mycket kort tid efter att man anmält att man är stillastående. Det finns assistansförsäkringar som på detta sätt sträcker sig över hela Europa.