Produktionstekniker

, , Comments Off on Produktionstekniker

För tillverkande företag är produktionslinan en väldigt vital funktion. Här avgörs till stor del hur kostnadseffektiv man är jämfört med konkurrenterna. På en konkurrensutsatt marknad kan alltså en effektiv produktionslina få stor betydelse för lönsamheten då priset bestäms av marknaden och inte av vilka kostnader man har.

Produktionstekniker på jobbet

En annan viktig aspekt är hur man bra man är på att ställa om produktionen, det vill säga, hur flexibel man kan vara och hur brett produktutbud man kan ha. På företaget är det produktionsteknikern som jobbar med att optimera utmaningarna. Arbetet kan gälla enskilda metoder och förbättringar av den tekniska utrustningen, men det viktigaste kanske ändå är att ha en helikoptersyn och förstå hur hela produktionsflödet hänger ihop, skriver Arbetsförmedlingen.

Frågor som produktionsteknikern kan ställas inför kan vara översyn av materialflödet så att inte väntetider uppstår, det kan också vara regelrätt felsökning. En intressant del av jobbet för den erfarne är också att arbeta tillsammans med andra enheter i företaget i projektform, kanske när en ny produkt ska tas fram. Design och materialval av produkten kan som sagt bli avgörande för nästa steg; design av produktionslinan. Nu för tiden har olika mjukvarulösningar för produktionsoptimering fått sin givna plats hos tillverkande företag. Förr var det mest de stora industriföretagen som kunde unna sig optimeringssystem, men idag har bland annat cloud-tekniken fört med sig att möjligheten att använda mjukvara gått ned kraftigt i pris och därmed även i företagsstorlek.

Låter produktionsteknik som ett intressant yrkesval kan man utbilda sig till produktionstekniker både på högskola och yrkeshögskola. För att jobbet ska passa bör man ha analytisk förmåga, gilla problemlösning och kunna samarbeta i team med kollegor.